Hiển thị tất cả 12 kết quả

-18%
3.758.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi bàn cầu + Lavabo treo + Vòi xịt Inox – CD1340 + L2152 + ST804V Bàn Cầu Hai Khối – CD1340 Hệ thống xả: Aqua-Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8lít Thùng nước: T1140 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300mm Kích...

-24%
3.758.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi bàn cầu + Lavabo treo + Vòi xịt Inox – CD1340 + L2152 + BS310CW: Bàn Cầu Hai Khối – CD1340 Hệ thống xả: Aqua-Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8lít Thùng nước: T1140 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300mm Kích...

-21%
3.758.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi bàn cầu + Lavabo treo + Vòi xịt Inox – CD1340 + L2152 + BS304CW : Bàn Cầu Hai Khối – CD1340 Hệ thống xả: Aqua-Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8lít Thùng nước: T1140 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300mm...

-17%
3.758.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi bàn cầu + Lavabo treo + Vòi xịt Inox – CD1340 + L2152 + BS307CW : Bàn Cầu Hai Khối – CD1340 Hệ thống xả: Aqua-Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8lít Thùng nước: T1140 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300mm...

-17%
3.758.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi bàn cầu + Lavabo treo + Vòi xịt Inox – CD1340 + L2152 + BS308CW : Bàn Cầu Hai Khối – CD1340 Hệ thống xả: Aqua-Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8lít Thùng nước: T1140 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300mm...

-14%
3.424.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi combo  – Bàn Cầu 2 Khối +  Lavabo + Vòi xịt xi – CD1320 + L2152 + BS307CW : Bàn cầu hai khối: CD1320 Hệ thống xả: Aqua – Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300mm Kích thước:730 x 380 x740mm Lavabo:...

-15%
3.424.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi combo  – Bàn Cầu 2 Khối +  Lavabo + Vòi xịt xi – CD1320 + L2152 + BS30CW Bàn cầu hai khối: CD1320 Hệ thống xả: Aqua – Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300mm Kích thước:730 x 380 x740mm Lavabo: L2152 Kích thước: 450...

-19%
2.624.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi combo – Bàn Cầu 2 Khối + Lavabo Treo Tường+Vòi Xịt Nhựa- CD1325 + L2140 + BS304A Bàn Cầu Hai Khối CD1325 Hệ thống xả: AQua-Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 4.8 lít Thùng nước: T1225 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 690...

-19%
2.775.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi combo – Bàn Cầu 2 Khối + Lavabo Treo Tường +  Vòi Xịt Nhựa – CDS1325 + L2140 + BS304A Bàn Cầu Hai Khối CD1325 Hệ thống xả: AQua-Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 4.8 lít Thùng nước: T1225 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm...

-19%
2.441.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi combo – Bàn Cầu 2 Khối + Lavabo Treo Tường+Vòi Xịt Nhựa- CT1325 + L2140 + BS304A Bàn Cầu Hai Khối CT1325 Hệ thống xả: AQua-Jet Chế độ xả: 1 Nút nhấn Dung lượng nước: 4.8 lít Thùng nước: T1125 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 690...

-19%
2.592.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi combo – Bàn Cầu 2 Khối + Lavabo Treo Tường+Vòi Xịt Nhựa- CTS1325 + L2140 + BS304A Bàn Cầu Hai Khối CTS1325 Hệ thống xả: AQua-Jet Chế độ xả: 1 Nút nhấn Dung lượng nước: 4.8 lít Thùng nước: T1125 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 690...

-36%
3.715.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi ưu đãi – Bàn cầu 2 khối + Nắp Bàn Cầu Cơ – CD1340 + TAF060 Bàn cầu 2 khối – CD1340 Thùng nước: T1140 Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Hệ thống xả: Aqua-Jet Chế độ xả: 2 nút nhấn Tâm thoát phân: 300mm Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)...

All in one