Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

-7%
11.858.000 

MÔ TẢ Bàn cầu kết hợp nắp cơ – CD1364 – TAF060 Bàn cầu CD1364: Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 690 x 370 x 740 mm Nắp cơ: TAF060        ...

-5%
8.586.000 

Mô tả Bàn cầu kết hợp nắp cơ  – CD1374 – TAF060 Bàn Cầu Một Khối – CD1374 Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 690 x 375 x 730 mm Nắp cơ: TAF060  ...

-7%
13.975.000 

MÔ TẢ Bàn Cầu kết hợp nắp cơ đa năng – C1353 – TAF060 Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: xả gạt Dung lượng nước: 6 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 710 x 460 x 640 mm Nắp cơ: TAF060          

-6%
9.331.000 

MÔ TẢ Bàn cầu kết hợp nắp cơ  – CD1375 – TAF060 Bàn Cầu Một Khối – CD1375 Hệ thống xả: Aqua-Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 735 x 400 x 735 mm Nắp cơ: TAF060    ...

-5%
3.380.000 

MÔ TẢ Bàn Cầu Trẻ Em Một Khối – C1352 Hệ thống xả: Xả hút Dung lượng nước: 4.8 lít Tâm thoát phân: 300mm Kích thước: 530 x 325 x 585mm

-5%
12.064.000 

MÔ TẢ Bàn Cầu Một Khối – C1353 Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: xả gạt Dung lượng nước: 6 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 710 x 460 x 640 mm

-6%
9.277.000 

MÔ TẢ Bàn Cầu Một Khối – CD1363 Hệ thống xả: Xả hút đặc biệt Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 730 x 400 x 707 mm

-6%
9.947.000 

MÔ TẢ Bàn Cầu Một Khối – CD1364 Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 690 x 370 x 740 mm  

-7%
6.512.000 

MÔ TẢ Bàn Cầu Một Khối – CD1374 Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 690 x 375 x 730 mm   

-7%
9.871.000 

MÔ TẢ Bàn cầu kết hợp nắp cơ – CD1394 – TAF060 Bàn Cầu Một Khối – CD1394 Hệ thống xả: Xả hút đặc biệt Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700x385x700 mm Nắp cơ: TAF060      ...

-5%
10.422.000 

MÔ TẢ Bàn Cầu Một Khối Nắp Cơ Đa Năng – CD1395 – TAF060 Bàn Cầu Một Khối – CD1395 Hệ thống xả: Xả Aqua-Jet Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700 x 400 x 700 mm Nắp cơ đa năng: TAF060          ...

-14%
15.876.000 

MÔ TẢ Bàn Cầu Một Khối kết hợp nắp điện tử – CD1394 – TAF400H Hệ thống xả: Xả hút đặc biệt Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700x385x700 mm Nắp điện tử: TAF400H      

All in one