Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

-5%
10.163.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc – Chân Yếm – AT5120 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 122 x 122 x 58 cm Dung lượng nước: 155 lít

-4%
10.811.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc – Chân Yếm – AT5132 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 138 x 138 x 58 cm Dung lượng nước: 210 lít

-17%
9.256.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc – Chân Yếm – AT5140 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Dung lượng nước: 220 L Kích thước: 141 x 141 x 60 cm

-7%
8.143.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc – Không Chân – Không Yếm – AT5120A Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Dung lượng nước: 155 L Kích thước: 120 x 120 x 48 cm

-2%
8.791.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc – Không Chân – Không Yếm – AT5132A Chất liệu sợi nhựa tổng hợp Acrylic Dung lượng nước: 210 L Kích thước: 132 x 132 x 44 cm

-10%
9.256.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc – Không Chân – Không Yếm – AT5140A Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 140 x 140 x 49 cm Dung lượng nước: 220 lít

10.217.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc – Không Chân – Không Yếm – AT5150A Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 150 x 150 x 49 cm Dung lượng nước: 272 L

-6%
12.236.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Chân Yếm – AT5150 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Dung lượng nước: 272 L Kích thước: 151 x 151 x 62 cm

23.144.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage Chân Yếm – MT5132 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 138 x 138 x 58 cm Dung lượng nước: 210 lít Dùng điện: 220V

24.300.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage – Chân Yêm – MT5140 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 141 x 141 x 60 cm Dung lượng nước: 220 L Nguồn điện 220V

25.304.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage Chân Yếm – MT5150 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 151 x 151 x 62 cm Dung lượng nước: 272 L Nguồn điện 220V

22.669.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage – Chân Yếm – MT5120 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 122 x 122 x 58 cm Dung lượng nước: 155 L Nguồn điện 220V

All in one