Hiển thị 1–12 của 47 kết quả

-2%
18.803.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Chân Yếm – AT0870L/R Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 171 x 86 x 58 cm Dung lượng nước: 250 lít  

23.144.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage Chân Yếm – MT5132 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 138 x 138 x 58 cm Dung lượng nước: 210 lít Dùng điện: 220V

24.300.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage – Chân Yêm – MT5140 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 141 x 141 x 60 cm Dung lượng nước: 220 L Nguồn điện 220V

25.304.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage Chân Yếm – MT5150 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 151 x 151 x 62 cm Dung lượng nước: 272 L Nguồn điện 220V

22.669.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage – Chân Yếm – MT5120 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 122 x 122 x 58 cm Dung lượng nước: 155 L Nguồn điện 220V

20.639.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage – Không Chân – Không Yếm – MT5120A Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 120 x 120 x 48 cm Dung lượng nước: 155 L Nguồn điện 220V

23.144.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage – Không Chân – Không Yếm – MT5132A Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic KT: 132 x 132 x 44 cm Dung lượng nước: 210 L Nguồn điện 220V

24.300.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage – Không Chân – Không Yếm – MT5140A Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic KT: 140 x 140 x 49 cm Dung lượng nước: 220 L Nguồn điện 220V

25.304.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage – Không Chân – Không Yếm – MT5150A Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 150 x 150 x 49 cm Dung lượng nước: 272 L Nguồn điện 220V

38.189.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Góc Massage Đôi – Chân Yếm – MT5165 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 167 x 167 x 78 cm Dung lượng nước: 400 lít Nguồn điện 220V

-6%
15.001.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Không Chân – Không Yếm – AT0870 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 170 x 85 x 44 cm Dung lượng nước: 250 L  

-11%
41.609.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Massage Hơi Chân Yếm – MT211SL/R Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 172 x 90 x 60 cm Dung lượng nước: 210 lít

All in one