Hiển thị tất cả 7 kết quả

-7%
11.858.000 

MÔ TẢ Bàn cầu kết hợp nắp cơ – CD1364 – TAF060 Bàn cầu CD1364: Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 690 x 370 x 740 mm Nắp cơ: TAF060        ...

-5%
8.586.000 

Mô tả Bàn cầu kết hợp nắp cơ  – CD1374 – TAF060 Bàn Cầu Một Khối – CD1374 Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 690 x 375 x 730 mm Nắp cơ: TAF060  ...

-6%
9.331.000 

MÔ TẢ Bàn cầu kết hợp nắp cơ  – CD1375 – TAF060 Bàn Cầu Một Khối – CD1375 Hệ thống xả: Aqua-Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 735 x 400 x 735 mm Nắp cơ: TAF060    ...

-5%
12.064.000 

MÔ TẢ Bàn Cầu Một Khối – C1353 Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: xả gạt Dung lượng nước: 6 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 710 x 460 x 640 mm

-6%
9.277.000 

MÔ TẢ Bàn Cầu Một Khối – CD1363 Hệ thống xả: Xả hút đặc biệt Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 730 x 400 x 707 mm

-7%
6.512.000 

MÔ TẢ Bàn Cầu Một Khối – CD1374 Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 690 x 375 x 730 mm   

-46%
5.983.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi ưu đãi- Bàn Cầu Một Khối Nắp Cơ Đa Năng – CD1395 – TAF060 Bàn Cầu Một Khối – CD1395 Hệ thống xả: Xả Aqua-Jet Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700 x 400 x 700 mm Nắp cơ đa năng: TAF060  ...

All in one