Hiển thị tất cả 9 kết quả

21.136.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Massage Chân Yếm – MT0550L/R Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 152 x 73 x 56 cm Dung lượng nước: 190 lít

21.200.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Massage Chân Yếm – MT0640L/R Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 141 x 76 x 55 cm Dung lượng nước: 160 L

-3%
22.172.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Massage Chân Yếm – MT0670L/R Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 171 x 76 x 55 cm Dung lượng nước: 190 lít

-2%
31.471.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Massage Chân Yếm (Lập thể) – MT0770 Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 175 x 80 x 60 cm Dung lượng nước: 180 L Không bao gồm vòi AS489C

-2%
28.296.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Massage Chân Yếm – MT0870L/R Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 171 x 86 x 58 cm Dung lượng nước: 250 lít  

-0%
41.839.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Massage Chân Yếm – MT211L/R Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 172 x 90 x 60 cm Dung lượng nước: 210 L

-3%
22.021.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Massage Chân Yếm – MT3180L/R Chất liệu :Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 181 x 95 x 60 cm Dung lượng nước: 256 L

-2%
38.081.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Massage Chân Yếm – MT3370L/R Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 171 x 87 x 68 cm Dung lượng nước: 230 lít

-2%
37.184.000 

MÔ TẢ Bồn Tắm Massage Chân Yếm – MT6480 Chất liệu: Sợi nhựa tổng hợp Acrylic Kích thước: 180 x 95 x 65 cm Dung lượng nước: 180 lít Ghi chú: giá trên bao gồm vòi

All in one