Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

-15%
2.603.000 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Nam Treo Tường  – U0282 Kích thước: 400 x 375 x 755mm

-12%
3.478.000 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) – U0233 -A657DC Thoát ngang Kích thước: 410 x 335 x 520 mm Xả tiểu cảm ứng A657DC-PW    

-55%
659.000 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) – U0210+BF410 Bệ tiểu: U0210 Thoát ngang Kích thước: 240 x 310 x 330m Ghi chú: (Không bao gồm xả tiểu Ấn Tay: BF410)  

-21%
831.600 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Nam Treo Tường – U0211 Thoát ngang Kích thước: 240 x 290 x 535mm Ghi chú: Giá trên sản phẩm là giá bệ tiểu U0211 chưa tính giá xả tiểu A624

713.000 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) – U0221 Thoát ngang Kích thước: 240 x 290 x 535mm Ghi chú: Giá trên sản phẩm là giá bệ tiểu U0221 chưa tính giá xả tiểu A652DC-PW

-7%
2.862.000 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) – U0232 Kích thước : 410 x 370 x 630 mm Xả tiểu cảm ứng A654 Ghi chú: Giá trên sản phẩm là giá bệ tiểu U0232 chưa tính giá xả tiểu A654        

-6%
3.985.000 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) – U0240-A623 Thoát ngang Kích thước: 310 x 400 x 625 mm Xả tiểu cảm ứng: A623 Kích thước: 110 x 250 x 140mm Dùng điện: 220V

-4%
2.797.000 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) – U0264 Kích thước: 300 x 285 x 660 mm Xả tiểu cảm ứng  (âm tường): A637 Ghi chú: Giá trên sản phẩm là giá bệ tiểu U0264 chưa tính giá xả tiểu A637

-4%
5.724.000 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) – U0266 Kích thước: 325 x 315 x 870 mm Xả tiểu cảm ứng  (âm tường): A654 Ghi chú:  Giá trên sản phẩm là giá bệ tiểu U0266 chưa tính giá xả tiểu A654

-7%
2.797.000 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) – U0267 Kích thước: 340 x 305 x 660 mm Xả tiểu cảm ứng (âm tường): A637 Ghi chú: Giá trên sản phẩm là giá bệ tiểu U0267 chưa tính giá xả tiểu A637

-8%
6.458.000 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Nam (Treo Tường) – UA0234 Kích thước: 410 x 370 x 630 mm Ghi chú: bao gồm xả tiểu A655B-RA    

-11%
7.668.000 

MÔ TẢ Bệ Tiểu Treo – UA0237 Kích thước: 420 x 400 x 900 mm Ghi chú: Bao gồm xả tiểu A655B-RA    

All in one