Hiển thị tất cả 6 kết quả

700.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 425mm Height 520mm Width 495mm   Chân chậu treo tường dáng ngắn mang đến vẻ đẹp đồng bộ cho không gian phòng tắm Gợi ý sản phẩm đi kèm: Chậu rửa treo tường L-284V (EC/FC), L-282V (EC/FC)

700.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 410mm Height 828mm Width 440mm   Chân chậu treo tường dáng dài mang đến vẻ đẹp đồng bộ cho không gian phòng tắm Gợi ý sản phẩm đi kèm: Chậu rửa treo tường L-284V (EC/FC), L-282V (EC/FC)

790.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 460mm Height 546mm Width 563mm   Chân châu treo tường dáng ngắn, mang đến vẻ đẹp đồng bộ cho không gian phòng tắm Gợi ý sản phẩm đi kèm: Chậu rửa treo tường L-288V (EC/FC), L-285V (EC/FC)

790.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 435mm Height 783mm Width 497mm   Chân chậu treo tường mang đến vẻ đẹp đồng bộ cho không gian phòng tắm Gợi ý sản phẩm đi kèm: Chậu rửa treo tường L-288V (EC/FC), L-285V (EC/FC)

960.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth mm Height mm Width mm   Chân chậu treo tường mang đến vẻ đẹp đồng bộ cho phòng tắm Gợi ý sản phẩm đi kèm: Chậu rửa treo tường L-297V(EC/FC)

1.160.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 453mm Height 785mm Width 615mm   Chân chậu treo tường mang đến vẻ đẹp đồng bộ cho phòng tắm Gợi ý sản phẩm đi kèm: Chậu rửa treo tường L-312V, AL-312V

All in one