Hiển thị tất cả 9 kết quả

23.161.000 

Mã sản phẩm: PJS02WEGW   Kỹ thuật Kích thước: L400 x W600 x H120 (mm) Màu sắc: #GW: Trắng bóng Tính năng • Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp

23.161.000 

Mã sản phẩm: PJS07WEMW   Kỹ thuật Kích thước: L600 x W380 x H150 (mm) Màu sắc: #MW: Trắng mờ Lưu ý: Bao gồm bộ xả Tính năng • Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp Thông tin về lavabo đặt bàn đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp PJS07WE#MW Thiết kế tinh tế, trang...

23.161.000 

Kỹ thuật Kích thước: L400 x W600 x H120 (mm) Màu sắc: #MW: Trắng mờ Tính năng Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp

23.161.000 

Kỹ thuật Mã sản phẩm: PJS05WEMW Kích thước:L600 x W380 x H120 (mm) Màu sắc: #MW: Trắng mờ Tính năng Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp

23.161.000 

Kỹ thuật Mã sản phẩm: PJS07WEGW Kích thước: L600 x W380 x H150 (mm) Màu sắc: #GW: Trắng bóng Lưu ý: Bao gồm bộ xả Tính năng Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp

23.161.000 

Mã sản phẩm: PJS01WEGW   Kỹ thuật Kích thước: L404 x W632 x H154 mm Màu sắc: #GW: Trắng bóng Tính năng • Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp Thông tin chậu lavabo đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp PJS01WEGW Kích thước lỗ bắt vòi: Ø35 mm Có lỗ xả tràn Lỗ...

23.161.000 

Kỹ thuật Kích thước: L404 x W632 x H154 (mm) Màu sắc: #MW: Trắng mờ Tính năng • Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp

23.161.000 

Kỹ thuật Kích thước: L400 x W600 x H120 mm Màu sắc: #GW: Trắng bóng Tính năng • Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp

23.161.000 

Kỹ thuật Kích thước: L600 x W380 x H120 (mm) Màu sắc: #GW: Trắng bóng Tính năng • Chất liệu đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO 4 lớp cao cấp

All in one