Hiển thị tất cả 4 kết quả

10.397.000 

Mã sản phẩm: WH171A Kỹ thuật Kích thước: 580W x 1180H mm Lượng nước sử dụng: 3L/6L

10.505.000 

Mã sản phẩm: WH172A   Kỹ thuật Kích thước: 580W x 1180H mm Lượng nước sử dụng: 3L/4.5L  

18.664.000 

Mã sản phẩm: WH172AAT Kỹ thuật Kích thước: 580W x 1180H mm Lượng nước sử dụng: 3L/4.5L

10.505.000 

Mã sản phẩm: WH172AT   Kỹ thuật Kích thước: 580W x 1180H mm Lượng nước sử dụng: 3L/4.5L

All in one