Hiển thị 1–12 của 33 kết quả

-27%
2.084.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt – CD1338 + BS307CW Bàn Cầu Hai Khối 2 nút nhấn nắp thường CD1338 Hệ thống xả: Xả thẳng Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 6 lít Thùng nước: T1238 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700 x 375 x 745mm...

-28%
2.084.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt – CD1338 + BS308CW Bàn Cầu Hai Khối 2 nút nhấn nắp thường CD1338 Hệ thống xả: Xả thẳng Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 6 lít Thùng nước: T1238 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700 x 375 x 745mm...

-27%
2.235.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt – CDS1338 + BS307CW Bàn Cầu Hai Khối 2 nút nhấn nắp êm CDS1338 Hệ thống xả: Xả thẳng Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 6 lít Thùng nước: T1238 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700 x 375 x 745mm...

-27%
2.235.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt – CDS1338 + BS308CW Bàn Cầu Hai Khối 2 nút nhấn nắp êm CDS1338 Hệ thống xả: Xả thẳng Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 6 lít Thùng nước: T1238 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700 x 375 x 745mm...

-28%
1.901.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt – CT1338 + BS307CW Bàn Cầu Hai Khối 1 nút nhấn nắp thường CT1338 Hệ thống xả: Xả thẳng Chế độ xả: 1 Nút nhấn, nắp thường Dung lượng nước: 6 lít Thùng nước: T1138 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700 x...

-28%
1.901.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt – CT1338 + BS308CW Bàn Cầu Hai Khối 1 nút nhấn nắp thường CT1338 Hệ thống xả: Xả thẳng Chế độ xả: 1 Nút nhấn, nắp thường Dung lượng nước: 6 lít Thùng nước: T1138 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700 x...

-27%
2.052.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt – CTS1338 + BS307CW Bàn Cầu Hai Khối 1 nút nhấn nắp êm CTS1338 Hệ thống xả: Xả thẳng Chế độ xả: 1 Nút nhấn Dung lượng nước: 6 lít Thùng nước: T1138 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700 x 375 x...

-28%
2.052.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi Bàn Cầu + Vòi Xịt – CTS1338 + BS308CW Bàn Cầu Hai Khối 1 nút nhấn nắp êm CTS1338 Hệ thống xả: Xả thẳng Chế độ xả: 1 Nút nhấn Dung lượng nước: 6 lít Thùng nước: T1138 Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 700 x 375 x...

-33%
5.767.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi ưu đãi – Bàn cầu 1 khối + Nắp bàn Cầu Cơ- CD1374 + TAF060 Bàn Cầu Một Khối – CD1374 Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 4.8 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 690 x...

-32%
6.329.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi ưu đãi – Bàn cầu 1 khối + Nắp bàn Cầu Cơ- CD1375 + TAF060 Bàn cầu 1 khối – CD1375 Hệ thống xả: AQua – Jet Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 ~ 4.8 lít Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300mm Kích thước: 735...

-30%
9.807.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi ưu đãi – Bàn cầu 1 khối + Nắp bàn cầu cơ- C1353 + TAF060 Bàn cầu 1 khối – C1353 Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: xả gạt Dung lượng nước: 6 lít Áp lực nước: 0.7~5kgf/cm2 Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 710 x 460 x 640 mm...

-31%
7.517.000 

MÔ TẢ Khuyến mãi ưu đãi – Bàn cầu 1 khối + Nắp bàn cầu cơ – CD1356 + TAF060 Bàn Cầu Một Khối – CD1356 Hệ thống xả: Xả hút Chế độ xả: 2 Nút nhấn Dung lượng nước: 3 – 6 lít Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa) Tâm thoát phân: 300 mm Kích thước: 725 x 400...

All in one