Hiển thị tất cả 7 kết quả

-9%
3.629.000 

MÔ TẢ Lavabo treo tường / Lavabo đặt trên bàn – LF5380 Kích thước: 500 x 500 x100 mm Ghi Chú: không bao gồm vòi và Co P (kèm trụ xả)

-9%
6.296.000 

MÔ TẢ Lavabo treo tường / Lavabo đặt trên bàn – LF5382 Kích thước: 500 x 800 x100 mm Ghi Chú: không bao gồm vòi và Co P (kèm trụ xả)

-9%
6.296.000 

MÔ TẢ Lavabo treo tường / Lavabo đặt trên bàn – LF5384 Kích thước: 500 x 800 x100 mm Ghi Chú: không bao gồm vòi và Co P (kèm trụ xả)

-6%
8.456.000 

MÔ TẢ Lavabo treo tường / Lavabo đặt trên bàn – LF5386 Kích thước: 500 x 1000 x100 mm Ghi Chú: không bao gồm vòi và Co P (kèm trụ xả)

-5%
12.204.000 

MÔ TẢ Lavabo treo tường / Lavabo đặt trên bàn – LF5388 Kích thước: 500 x 1200 x100 mm Ghi Chú: không bao gồm vòi và Co P (kèm trụ xả)

-27%
1.069.000 

MÔ TẢ Lavabo Dương Bàn – LF5302 Kích thước: 555 x 490 x 200 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả

2.149.000 

MÔ TẢ Lavabo Vuông Treo+  đặt trên bàn – LF5239S Kích thước: 250 x 500 x 130 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và co P (kèm trụ xả)

All in one