Hiển thị 1–12 của 43 kết quả

3.370.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 774mm Height 780mm Width 386mm   Bàn cầu 2 khối kiểu thoát ngang Hệ thống xả thẳng, kỹ thuật xả xoáy xả bay mọi chất bẩn Hai mức xả tiết kiệm nước 6.0L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu) Nắp đóng thường cứng cáp Sản phẩm...

3.200.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 744mm Height 772mm Width 440mm   Bàn cầu 2 khối Hệ thống xả thẳng, kỹ thuật xả xoáy xả bay mọi chất bẩn Hai mức xả tiết kiệm nước 6.0L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu) Nắp đóng êm không gây tiếng động khó chịu Sản...

4.100.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 724mm Height 396mm Width 728mm   Bàn cầu 2 khối Công nghệ men sứ Aqua Ceramic giúp bề mặt sáng bóng, không bám cặn, bám bẩn Hai mức xả tiết kiệm nước 4.8L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu) Hệ thống xả hiệu ứng siphon, xả...

4.100.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 756mm Height 727mm Width 390mm   Bàn cầu 2 khối Công nghệ men sứ Aqua Ceramic giúp bề mặt sáng bóng, không bám cặn, bám bẩn Hai mức xả tiết kiệm nước 4.8L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu) Hệ thống xả hiệu ứng siphon, xả...

3.970.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 396mm Height 724mm Width 728mm   Bàn cầu 2 khối Công nghệ men sứ Aqua Ceramic giúp bề mặt sáng bóng, không bám cặn, bám bẩn Hai mức xả tiết kiệm nước 4.8L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu) Hệ thống xả hiệu ứng siphon, xả...

3.970.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 756mm Height 727mm Width 390mm   Bàn cầu 2 khối Công nghệ men sứ Aqua Ceramic giúp bề mặt sáng bóng, không bám cặn, bám bẩn Hai mức xả tiết kiệm nước 4.8L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu) Hệ thống xả hiệu ứng siphon, xả...

4.100.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 396mm Height 724mm Width 728mm   Bàn cầu 2 khối Công nghệ men sứ Aqua Ceramic giúp bề mặt sáng bóng, không bám cặn, bám bẩn Hai mức xả tiết kiệm nước 4.8L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu) Hệ thống xả hiệu ứng siphon, xả...

3.970.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 396mm Height 724mm Width 728mm   Bàn cầu 2 khối Công nghệ men sứ Aqua Ceramic giúp bề mặt sáng bóng, không bám cặn, bám bẩn Hai mức xả tiết kiệm nước 4.8L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu) Hệ thống xả hiệu ứng siphon, xả...

4.490.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 398mm Height 741mm Width 721mm   Bàn cầu hai khối Công nghệ men sứ Aqua Ceramic giúp bề mặt sáng bóng, không bám cặn, bám bẩn Công nghệ xả Powerful Vortex với hai cửa xả (một cửa xả, một cửa đẩy trợ lực) mạnh mẽ,...

7.610.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 746mm Height 792mm Width 376mm   Bàn cầu hai khối Công nghệ men sứ Aqua Ceramic giúp bề mặt sáng bóng, không bám cặn, bám bẩn Công nghệ xả Powerful Vortex với hai cửa xả (một cửa xả, một cửa đẩy trợ lực) mạnh mẽ,...

3.570.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 774mm Height 780mm Width 386mm   Bàn cầu 2 khối kiểu thoát ngang Hệ thống xả thẳng, kỹ thuật xả xoáy xả bay mọi chất bẩn Hai mức xả tiết kiệm nước 6.0L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu) Nắp đóng êm không gây tiếng động...

3.500.000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước và Tỷ lệ Depth 724mm Height 396mm Width 728mm   Bàn cầu 2 khối Hai mức xả tiết kiệm nước 4.8L/ 3.0L (xả đại/ xả tiểu) Hệ thống xả hiệu ứng siphon, xả bay mọi chất bẩn Nắp đóng êm không gây tiếng động khó chịu Nắp ngồi thiết...

All in one