Hiển thị tất cả 12 kết quả

-9%
1.617.000 

MÔ TẢ Vòi Lavabo Cao Lạnh – B061CU Kích thước: H=316, H1 =271, L=109 Ghi chú: Bao gồm bộ xả nhấn  

-14%

Thiết bị vệ sinh

VÒI LẠNH CAESAR – B065C

407.000 

MÔ TẢ Vòi Lavabo Lạnh – B065C Kích thước: H=103, H1=40, L=95 Ghi chú: Không gồm bộ xả  

-6%
275.000 

MÔ TẢ Vòi Lạnh Gắn Tường – W027C Ghi chú: ∅ 21  

-29%
130.000 

MÔ TẢ Vòi Gắn Tường Lạnh nhựa – W038P Ghi chú: không dây, tay, pát sen  

-32%
154.000 

MÔ TẢ Vòi Lạnh Gắn Tường – W035 Ghi chú: ∅ 27  

Thiết bị vệ sinh

VÒI LAVABO LẠNH CAESAR – B105C

495.000 

MÔ TẢ Vòi Lavabo Lạnh – B105C Kích thước: H=90, H1=48, L=100 Ghi chú: Không gồm bộ xả  

-0%

Thiết bị vệ sinh

VÒI LAVABO LẠNH CAESAR – B109C

792.000 

MÔ TẢ Vòi Lavabo Lạnh – B109C Kích thước: H=140, H1=45, L=130 Ghi chú: Không gồm bộ xả  

Thiết bị vệ sinh

VÒI LAVABO LẠNH CAESAR – B109CP

1.001.000 

MÔ TẢ Vòi Lavabo Lạnh – B109CP Kích thước: H=140, H1=45, L=130 Ghi chú: Bao gồm bộ xả ty nhựa  

-13%

Thiết bị vệ sinh

VÒI LAVABO LẠNH CAESAR – B111C

880.000 

MÔ TẢ Vòi Lavabo Lạnh – B111C Kích thước: H=113, H1=41, L=115 Ghi chú: Không gồm bộ xả    

-7%
1.463.000 

MÔ TẢ Vòi Lavabo Cao Lạnh – BT061CU Kích thước: H=316, H1 =271, L=109 Ghi chú: bao gồm co P, không bao gồm trụ xả  

-28%

Thiết bị vệ sinh

VÒI SEN LẠNH CAESAR- S038C

781.000 

MÔ TẢ Vòi Sen Lạnh – S038C Tay sen 1 chế độ Ghi chú: Tay sen, dây sen xi  

Thiết bị vệ sinh

VÒI SEN LẠNH CAESAR- S038CP

616.000 

MÔ TẢ Vòi Sen Lạnh – S038CP Tay sen 1 chế độ Ghi chú: Tay sen, dây sen nhựa  

All in one