Hiển thị tất cả 8 kết quả

-30%
140.000 

MÔ TẢ Đầu vòi xịt vệ sinh – BS307CW -1 Ghi chú: (không bao gồm giá đỡ và dây cấp)    

-29%
140.400 

MÔ TẢ Đầu vòi xịt vệ sinh – BS308CW-1 Ghi chú: (không bao gồm giá đỡ và dây cấp)    

-21%

Thiết bị vệ sinh

VÒI XỊT CAESAR – BS306A

389.000 

MÔ TẢ Vòi xịt nhựa – BS306A Vòi xoay 360° Ghi chú: (không bao gồm van khống chế T nhựa)    

-7%

Thiết bị vệ sinh

VÒI XỊT CAESAR – BS306B

432.000 

MÔ TẢ Vòi xịt nhựa – BS306B Ghi chú: không bao gồm van khống chế T      

-43%

Thiết bị vệ sinh

VÒI XỊT CAESAR – BS308CW

280.800 

MÔ TẢ Vòi xịt – BS308CW Ghi chú: (không bao gồm van khống chế T nhựa)        

-3%

Thiết bị vệ sinh

VÒI XỊT CAESAR – BS310CW

660.000 

MÔ TẢ Vòi Xịt  – BS310CW Ghi chú: (không bao gồm van khống chế T xi)    

-47%

Thiết bị vệ sinh

VÒI XỊT CAESAR- BS307CW

259.000 

MÔ TẢ Vòi xịt – BS307CW Ghi chú: (không bao gồm van khống chế T nhựa)        

-15%

Thiết bị vệ sinh

VÒI XỊT Xi CAESAR – BS304CW

475.000 

MÔ Vòi Xịt Xi – BS304CW Ghi chú: (không bao gồm van khống chế T xi)      

All in one