Hiển thị tất cả 12 kết quả

983.000 

MÔ TẢ Lavabo Dương Bàn – L5018 Kích thước: 450 x 520 x 215 mm Ghi chú: Không bao gồm vòi và bộ xả

-10%
1.080.000 

MÔ TẢ Lavabo Dương Bàn – L5019 Kích thước: 450 x 560 x 170 mm Ghi chú: Không bao gồm vòi và bộ xả

-8%
2.570.000 

MÔ TẢ Lavabo Dương Bàn – LF5017 Kích thước: 480 x 605 x 180 mm Ghi chú: Bao gồm trụ xả, Không bao gồm co P

-17%
2.300.000 

MÔ TẢ Lavabo dương bàn LF5024 Kích thước: 500 x 600 x 210 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả  

-9%
2.797.000 

MÔ TẢ Lavabo dương bàn – LF5026 Kích thước: 500 x 800 x 210 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả

-10%
3.672.000 

MÔ TẢ Lavabo bàn – LF5028 Kích thước: 500 x 1000 x 210 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả  

-12%
2.678.000 

MÔ TẢ Lavabo dương bàn – LF5030 Kích thước: 500 x 650 x 180 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả  

-12%
3.229.000 

MÔ TẢ Lavabo dương bàn – LF5032 Kích thước: 500 x 750 x 180 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả  

-20%
3.035.000 

MÔ TẢ Lavabo dương bàn – LF5036 Kích thước: 500 x 800 x 180 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả

-4%
3.510.000 

MÔ TẢ Lavabo Dương Bàn – LF5038 Kích thước: 550 x 600 x 135 mm Ghi chú: bao gồm trụ xả

-27%
1.069.000 

MÔ TẢ Lavabo Dương Bàn – LF5302 Kích thước: 555 x 490 x 200 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả

-8%
5.972.000 

MÔ TẢ Lavabo dương bàn – LF5368 Kích thước: 500 x 900 x 145 mm Ghi chú: Bao gồm trụ xả, không bao gồm vòi và Co P

All in one