Hiển thị 1–12 của 190 kết quả

-6%
7.549.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ Treo – LF5017 + EH05017AV Lavabo: LF5017 Kích thước: 480 x 605 x 180 mm Tủ Treo: EH05017AV Kích thước: 470 x 595 x 640 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả  

-4%
7.657.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ Treo – LF5017 + EH15017AV Lavabo: LF5017 Kích thước: 480 x 605 x 180 mm Tủ Treo: EH15017AV Kích thước: 470 x 595 x 640 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả  

-4%
7.657.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ Treo – LF5017 + EH15017AW7V Lavabo: LF5017 Kích thước: 480 x 605 x 180 mm Tủ Treo: EH15017AW7V Kích thước: 470 x 595 x 640 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả  

7.387.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ treo – LF5024+EH05024ASV Lavabo: LF5024 Kích thước: 500 x 600 x 210mm Tủ treo: EH05024ASV Kích thước: 490 x 590 x 640mm Ghi chú: Gía trên không bao gồm vòi nước và bộ xả  

-3%
6.912.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ Treo –  LF5024 + EH05024AV Lavabo: LF5024 Kích thước: 500 x 600 x 210 mm Tủ Treo: EH05024AV Kích thước: 490 x 575 x 635 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả  

-6%
9.234.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ treo – LF5026 + EH15026AV Lavabo: LF5026 Kích thước: 500 x 800 x 210 mm Tủ treo: EH15026AV Kích thước: 490 x 790 x 640 mm Ghi chú: giá trên không bao gồm vòi nước và bộ xả    

7.949.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ Treo – LF5032 + EH05032DDV Lavabo: LF5032 Kích thước: 500 x 750 x 180 mm Tủ Treo: EH05032DDV Kích thước: 480 x 730 x 350 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và bộ xả

-2%
8.154.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ treo – LF5032 + EH15032AV Lavabo: LF5032 Kích thước: 500 x 750 x 180mm Tủ lavabo treo: EH15032AV Kích thước: 490 x 740 x 640mm Ghi chú: Gía trên không bao gồm vòi nước và bộ xả  

-6%
5.206.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ Treo – LF5253 + EH05253AW7V Lavabo: LF5253 Kích thước: 450 x 500 x 115mm Tủ Treo: EH05253AW7V Kích thước: 435 x 495 x 400 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và Co P (kèm trụ xả)  

-11%
4.623.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ Treo – LF5253 + EH05253AWV Lavabo: LF5253 Kích thước: 450 x 500 x 115mm Tủ Treo: EH05253AWV Kích thước: 435 x 495 x 400 mm Ghi chú: không bao gồm vòi và Co P (kèm trụ xả)    

-12%
4.050.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ Treo – LF5255 + EH05255ATGV Lavabo: LF5255 Kích thước: 450 x 450 x 120 mm Tủ Treo: EH05255ATGV Kích thước: 435 x 435 x 400 mm Màu sắc: Tủ treo màu xám đậm Ghi chú: không bao gồm vòi và Co P (kèm trụ xả)

-2%
4.590.000 

MÔ TẢ Lavabo + Tủ Treo – LF5255 + EH05255AV Lavabo: LF5255 Kích thước: 450 x 450 x 115 mm Tủ Treo: EH05255AV Kích thước: 435 x 435 x 400 mm Màu sắc: Tủ treo màu trắng Ghi chú: không bao gồm vòi và Co P (kèm trụ xả)

All in one