Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

-2%
1.393.000 

Mô tả Lavabo Đặt Trên Bàn – L5215 Kích thước: 425 x 425 x 145 mm Ghi chú:  Không bao gồm bộ xả

-17%
1.566.000 

Mô tả Lavabo Đặt Trên Bàn – L5221 Kích thước: 420 x 420 x 120 mm Ghi chú: bao gồm trụ xả, không bao gồm co P

-15%
1.361.000 

Mô tả Lavabo Đặt Trên Bàn – L5222 Kích thước: 460 x 460 x 185 mm Ghi chú: không bao gồm bộ xả  

2.311.000 

Mô tả Lavabo Đặt Trên Bàn – LF5240 Kích thước: 470 x 470 x 175 mm Ghi chú: không bao gồm bộ xả

-26%
1.814.000 

MÔ TẢ Lavabo Đặt Trên Bàn – LF5252 Kích thước: 400 x 400 x 100 mm Ghi chú: không bao gồm bộ xả  

-12%
2.279.000 

MÔ TẢ Lavabo Đặt Trên Bàn – LF5253 Kích thước: 450 x 500 x 115 mm Ghi chú: không bao gồm bộ xả

-6%
2.408.000 

MÔ TẢ Lavabo Đặt Trên Bàn – LF5254 Kích thước: 350 x 500 x 100 mm Ghi chú: không bao gồm bộ xả

-4%
1.901.000 

MÔ TẢ Lavabo Đặt Trên Bàn – LF5255 Kích thước: 450 x 450 x 115 mm Ghi chú: không bao gồm bộ xả

-3%
1.933.000 

MÔ TẢ Lavabo Đặt Trên Bàn – LF5256 Kích thước: 400 x 400 x 130 mm Ghi chú: không bao gồm bộ xả

-15%
1.501.000 

MÔ TẢ Lavabo Đặt Trên Bàn – LF5257 Kích thước: 400 x 400 x 115 mm Ghi chú: không bao gồm bộ xả  

-9%
2.246.000 

MÔ TẢ Lavabo Đặt Trên Bàn – LF5258 Kích thước: 420 x 420 x 100 mm Ghi chú: không bao gồm bộ xả

-12%
2.279.000 

MÔ TẢ Lavabo Đặt Trên Bàn – LF5259 Kích thước: 380 x 500 x 115 mm Ghi chú: không bao gồm bộ xả

All in one